Stredoeurópske pohľady 2019/2

Volume I., Issue 2, 2019

 

Outside cover

Inside cover

 

Content:

Židovský kultúrny fenomén v strednej Európe (editoriál) / Jewish Cultural Phenomenon in Central Europe (Editorial)
Dominika Hlavinová Tekeliová – Tibor Žilka
pages 2-3

Židovský žalm 19 v jeho prvej stredoeurópskej podobe / Jewish Psalm 19 in Its First Central European Form
Martin Pukanec
pages 4-10

Žalmy v gregoriánskom choráli / Psalms in Gregorian Chant
Vladimír Fulka
pages 11-18

Változatok a 13. zsoltárra / Variations of Psalm 13
Éva Petrőczi
pages 19-30

Paralellizmusok a Zsoltárok könyvében / Parallelism in Book of Psalms
Magdaléna Hrbácsek
pages 31-37

Literární přínos židovské menšiny v multikulturním prostředí Bukoviny / Literary Contribution of the Jewish Minority in the Multicultural Environment of Bukovina
Radek Malý
pages 38-44

K prostupování židovských a křesťanských elementů v díle Vojtěcha Rakouse a Elizy Orzeszkové: Poznámky k „Centrizmu” a „Exkluzivitě” zobrazovaného prostoru / The Interconnection of Jewish and Christian Motifs in Literary Works by Vojtěch Rakous and Eliza Orzeszková: Notes to „Centrism” and „Exclusivity” of Depicted Space
Alexej Mikulášek
pages 45-55

Stereotypy o židoch v slovenskej literatúre z obdobia pred druhou svetovou vojnou / Stereotypes of Jews in the Slovak Literature Before the World War II
Monika Adamická
pages 56-61

A Zsoltárok könyve keresztény szemmel: Dávid és a prófétai kenet / Book of Psalms from the Christian Point of View: David and Prophetic Anointing
Gábor Ortutay
pages 62-66

Aleji snů a reflexi (recenzia) / Alley of Dreams and Reflections (Review)
Alexej Mikulášek
pages 67-69

Česká literatúra a film (recenzia) / Literature and Film in the Czech Context (Review)
Monika Adamická
pages 70-71

Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte (správa) / Literature and Its Film Adaptation in Central European Context (Report)
Sylvia Dzurko Hrešková
pages 72-74