Podnětná monografie (recenze)

Inspiring Monograph (Review)

Alena Mikulášková

IN: Stredoeurópske pohľady, Vol. V, Issue 1, 2023, pp. 101-104, ISSN 2644-6367 (print), ISSN-2644-6472 (online)

PDF