REDAKČNÁ RADA

Bogusław Bakula (Univerzita A. Mickiewicza v Poznani, PL)
Mária Bátorová (Ústav svetovej literatúry SAV v Bratislave, SR)
Oleg Fedoszov (Univerzita Lóránda Eötvösa v Budapešti, HU)
Erik Gilk (Univerzita Palackého v Olomouci, CZ)
Márta Goldmann (Holocaust Memorial Center, Budapešť, HU)
Agnieszka Janiec-Nyitrai (Univerzita Lóránda Eötvösa v Budapešti, HU)

Zoltán Kelemen (Univerzita v Segedíne, HU)
Petr Kučera (Západočeská univerzita v Plzni, CZ)
Éva Márkus (Univerzita Lóránda Eötvösa v Budapešti, HU)
Zoltán Németh (Varšavská univerzita, PL)
Anton Pokrivčák (Trnavská univerzita v Trnave, SR)
Tone Smolej (Univerzita v Ľubľane, SLO)
Zuzana Vargová (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SR)
Miloš Zelenka (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SR)
Anna Zelenková (Slovanský ústav AV ČR v. v. i., Praha, CZ)
Tibor Žilka (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SR)