Stredoeurópske pohľady 2022/1

Volume IV, Issue 1, 2022

 

Outside cover

Inside cover

 

Content:

Načo je literárna veda? (editoriál) / What is Literary Science for? (Editorial)
Mária Bátorová – Ján Gallik
page 3

Otázka zmyslu literárnej vedy (vzťah textu a kontextov) / The Question of the Meaning of Literary Science (Relationship Between Text and Contexts)
Mária Bátorová
page 5-12

Die Materialität von Texten und ihre Bedeutung für Textsinn und Textinterpretation: Über Buchliteratur am Beispiel von Judith Schalanskys Verzeichnis einiger Verluste / The Materiality of Texts and Its Significance for Textual Meaning and Textual Interpretation: On Book Literature with Regard to Judith Schalansky’s Directory of Some Losses
Monika Schmitz-Emans
page 13-26

Role kontextu v interpretaci textu regionální literatury z česko-bavorsko-rakouského pomezí / The Role of Context in the Interpretation of Texts of Regional Literature from the Czech-German-Austrian Border
Petr Kučera
page 27-34

Sociologické kontexty skúmania literatúry / Sociological Contexts of Literature Review
Silvia Miháliková
page 35-39

Podoby textu a poznanie: O vzťahu medzi filozofickým a literárnym textom / Varieties of Text and Knowledge: Towards to the Relationship Between Philosophical and Literary Text
Tatiana Sedová
page 40-51

Motív smrti ako následok a súčasť generačnej skúsenosti v tvorbe Ericha Kästnera / The Motive of Death as a Consequence and Part of the Generation Experience in the Work of Erich Kästner
Tamara Šimončíková Heribanová
page 52-60

Individualita autorského štýlu v literárnej moderne. K metodologickým možnostiam výskumu / Individuality of Author’s Style in Literary Modernism. On Methodological Possibilities of Research
Zuzana Kopecká
page 61-65

Charon, Ahaswer, Herkules… Archetypy w powieści Przewóz (2021) Andrzeja Stasiuka / Charon, Ahasver, Hercules… Archetypes in the novel The Carriage (2021) by Andrzej Stasiuk
Agnieszka Janiec-Nyitrai
page 66-74

Kultúrny kód dvojitej identity (recenzia) / The Cultural Code of Double Identity (Review)
Dóra Mierková
page 75-76

O inakosti v literatúre pre deti a mládež (recenzia) / On Otherness in Literature for Children and Youth (Review)
Michal Krauter
page 77-79