Stredourópske pohľady 2021/1

Volume III, Issue 1, 2021

 

Outside cover

Inside cover

 

Content:

Fenomén postavy a jej prezentácia v súčasnej slovenskej a českej próze v stredoeurópskych súvislostiach (editoriál) / The Phenomenon of the Character and its Presentation in Contemporary Slovak and Czech Prose in the Central European Context (Editorial)
Štefan Timko – Lenka Tkáč-Zabáková
page 3

Rozprávačské stratégie v Lavríkových prózach / Narrative Strategies of Lavrík’s Novels
Jana Waldnerová
pages 4-12

Vývoj Čepovy poetiky: Od intuitivního zření existenciální situace k postavám reflexe a kontemplace / Development of Čep‘s Poetics: From the Intuitive Vision of the Existential Situation to Characters of Reflection and Contemplation
Petr Komenda
pages 13-21

Literární tvorba Františka Kotlety a její mediální reflexe / Literary Works of František Kotleta and Their Media Reflections
Petr Žantovský
pages 22-29

K poetice Svatopluka Čecha / On the Poetics of Svatopluk Čech
František Všetička
pages 30-34

Od Davida Brenta k Tonymu Johnsonovi. Metamorfózy ústredných postáv televíznych seriálov Rickyho Gervaisa / From David Brent to Tony Johnson. Metamorphoses of the Central Characters of Television Series
Štefan Timko
pages 35-42

Juraj Špitzer: slovenský žid alebo židovský Slovák (rozhľady) / Juraj Špitzer: A Slovak Jew or a Jewish Slovak (Outlook)
Anton Baláž
pages 43-47

Glosy ke glosám (recenze) / Glosses for Glosses (Review)
Alexej Mikuláše
pages 48-51

Spriateliť sa s Votrelcom – kalendár dejín čitateľskej kultúry (recenzia) / Befriending an Intruder – Calendar of the History of Reading (Review)
Marián Kamenčík
pages 52-54

Spiritualita v literatúre ako podnet pre výskum imagológie (recenzia) / Spirituality in Literature as a Stimul For Imagological Research (Review)
Monika Adamická
pages 55-56